HOROSKOP ZA DEVICU - MESEC JUN 2020


Jun 2020. za većinu Devica je prilično težak period, jer će ga pratiti pad vitalnosti, a paralelno  interesovanje za posao, aktivna komunikacija.


Ovaj mesec za mnoge Device povezan je sa profesionalnim poslovima i jačanjem materijalnog blagostanja.


Međutim, u prvoj dekadi  oni će morati da prežive neskladne uplive kosmosa, koji mogu doneti ometanja prilagođavanja planova Device.


Važno im je da savladaju sve prepreke da uporno idu ka svom cilju kako bi napravili iskorak u karijeri.


Oni takođe moraju biti pažljiviji na komentare i sugestije partnera, jer nedostatak zajedničkog stava može samo stvoriti nepotrebno rivalstvo i stvoriti otvorene sukobe. 

Period od 11. do 21. juna 2020. godine biće skladniji, a Device će se aktivno pokazati u radu i u timu. Njihova energija, kao i upornost  pomoći će im da pobede konkurente i osećaju se vrlo samouvereno.


Slušaće ih kako bi mogli uticati na javno mnjenje, podržati zajedničke interese i uživati veliko poštovanje među kolegama.


Proći će period nestabilnosti koji je bio u prvoj dekadi, oni će moći da povećaju svoje prihode, da duhovno ojačaju snagu, kao i da preispitaju svoje odnose sa drugima.


Period od 12. do 20. juna 2020. godine može biti veoma važan za sastanke, putovanja, razgovore s vlastima njihovih ideja i za privlačenje investicija.


Sudbina im može pružiti nove mogućnosti za razvoj u profesionalnoj ili javnoj sferi.


Njima se može ponuditi novo mesto rada, viša pozicija u timu, novi projekat.


Stoga je moguće da pozitivne promene mogu postati kamen spoticanja u odnosima sa partnerima koji će se odupreti bilo kakvim promenama, revidirajući generalne planove i ciljeve.


U ovom trenutku mogu da se rasplamsaju sukobi, fundamentalne razlike koje mogu komplikovati dalju saradnju, kao i lični život devica.

Posle 22. juna 2020. ove nesuglasice se mogu u potpunosti ispoljiti, a s tim će se nepredviđene situacije uplitati u Devičine projekte i planove.

U ovom trenutku mogu se pojaviti greške i problemi koji ranije nisu bili uzeti u obzir, kao i uplitanje u život i političke promene koje mogu značajno usporiti poslovanje i dinamiku profesionalnog razvoja Device.

Zbog toga u trećoj dekadi juna 2020. godine Device moraju biti izuzetno oprezne prilikom sklapanja dugoročnih ugovora, potpisivanja ugovora kao i u odnosima sa drugima. 


Povoljni dani za Devicu u junu 2020. godine: 3, 7, 11, 16, 21, 26, 30

Nepovoljni dani za Devicu  u junu 2020. godine: 1, 5, 9, 14, 19, 24, 28