LAV U HOROSKOPU EVO KAKO KRATKO I JASNO MOŽEMO OPISATI ROĐENE U OVOM ZNAKU


Lav - "POSEBAN"

lava nikada ne smete da poredite sa nekim drugim, on uvek mora da bude poseban. Lav je jedinstven! On je osoba koja ne podnosi bilo kakva poređenja. Veoma mu je važno mu je da bude izuzetan, nadprosečan u očima drugih, a posebno u očima onih do kojih je njemu naviše stalo. Zato je za njega najbolji kompliment kada mu kažete da je jedinstven i neponovljiv!